Aanvraag

Voor een Traject Words & Pictures is toestemming nodig van de betreffende gemeente, via de Toegang Jeugdhulp. Dit is meestal een CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin.
De gemeente kan dan een Bepaling Jeugdhulp afgeven.

Bij hulpverlening in vrijwillig kader zijn het ouders die een aanvraag voor Words & Pictures moeten indienen. Ook als er sprake is van pleegzorgplaatsingen zijn het de ouders die een aanvraag moeten doen.
Een andere mogelijkheid is dat ouders bij de huisarts om een verwijzing vragen.
Ouders en pleegouders kunnen hiervoor ondersteuning vragen aan bijvoorbeeld de gezinsmanager, de pleegzorgbegeleider of de IPT’er.

Bij hulpverlening in gedwongen kader kan een Gecertificeerde Instelling voor jeugd (GI) een bepaling Jeugdhulp afgeven.
In Zeeland zijn GI’s Intervence, de WSG, het Leger des Heils, Briedis.

Nadat een indicatie is afgegeven kan worden gestart met het traject.
Als kinderen in verschillende gemeentes wonen moet er per kind een indicatie komen.
Een traject Words & Pictures kost 40-50 uur, en duurt ongeveer drie maanden.
Het is raadzaam om contact op te nemen met Tessie om te overleggen wanneer zij kan starten met een traject.