Familie-netwerkberaden

Een familie-netwerkberaad wordt ingezet als er een oplossing moet komen voor een probleem, of als er zorgen zijn over veiligheid.

Het netwerk rondom een kind of gezin wordt voor het beraad uitgenodigd. Dit kunnen zijn: ouders, grootouders, pleegouders, familieleden, buren en hulpverleners. Zo mogelijk is ook het kind of de jongere (een deel van de tijd) aanwezig.
In het beraad gaan we op zoek naar krachten, belemmeringen, risico’s en helpende factoren. Er worden afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren om de veiligheid te vergroten. Afspraken worden zo concreet mogelijk gemaakt: wie doet wat, en wanneer?

Als gespreksleider bereid ik het gesprek voor, en zorg ik voor verslaglegging die na het beraad wordt verstuurd naar de aanwezigen.

Een familie-netwerkberaad duurt afhankelijk van de situatie 1-3 uur en vindt meestal plaats op een neutrale plek. Dat kan een school zijn, maar ook op een locatie van bv. de gemeente, van Intervence of Juvent.