Tessie

Moeder, partner, zus, dochter, vriendin, buurvrouw,
kennis, collega, verhalen-verzamelaar.

In mijn leven heb ik veel bagage bij elkaar gesprokkeld: creativiteit, lef, enthousiasme, professionaliteit, integriteit.

Ik ben geboren in 1959.
In 1981 behaalde ik het diploma HBO-jeugdwelzijnswerk, later aangevuld met HBO Kultureel Werk (Leerroute Theologie en Maatschappij).

In 1998 zijn we als gezin met drie jonge zonen verhuisd naar Zeeland.
In Middelburg is het fijn wonen.
Hier ervaar ik ruimte, en Zeeuwse kleinschaligheid.
Wandelen in Zeeland is altijd fijn. Er is veel ruimte.
Verder zing ik bij het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool.

In Middelburg ging ik werken bij Juvent. 17 jaar was ik pleegzorgbegeleider.
Zowel bij crisisplaatsingen, maar ook perspectief-biedend en bij netwerkpleegzorg.
Daarna werkte ik een periode als crisishulpverlener jeugd.

Vanuit trainingen in Signs of Safety leerde ik de Words & Pictures- methodiek kennen en het belang daarvan voor kinderen in pleeggezinnen. 
Met vaders, moeders, pleegouders, opa’s en oma’s, hulpverleners en betrokkenen ging ik op zoek naar verhalen over gebeurtenissen die maken dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen.
Kinderen hebben recht op hun verhaal, kunnen niet zónder een verhaal dat recht doet aan hun geschiedenis. Door deze verhalen (de Words & Pictures) krijgen zowel kinderen als hun ouders opnieuw zicht en greep op hun geschiedenis. 

In Antwerpen vond ik bij de Interactie-academie nieuwe inspiratie in de systeemtheoretische benadering.
Ik volgde er de jaaropleiding Narratieve Hulpverlening. 
Deze insteek heeft mij geleerd dat mensen méér zijn dan hun beperking, méér dan de ADHD of het autisme, méér dan de ouder die niet geschikt zou zijn om haar eigen kind op te voeden.

Inmiddels ben ik ruim een jaar zelfstandig zorgaanbieder.
Door het maken van Words & Pictures-verhalen; Woorden & Beelden, zet ik mijn deskundigheid, levenservaring, enthousiasme en liefde voor mensen in op een manier die past bij mij, en die recht doet aan de ander. 
Zo ga ik met ouders, met kinderen en jongeren op zoek naar woorden om ingewikkelde gebeurtenissen te kunnen vertellen.
Op zoek naar verbindende en ont-schuldigende verhalen.
Naar verhalen die tegenwicht bieden aan heersende opvattingen over ouderschap.
Verhalen als bedding onder het bestaan van een kind.