Voor ouders

Voor een traject Words & Pictures is een bepaling Jeugdhulp nodig van de gemeente.

Als er sprake is van hulpverlening in vrijwillig kader kunt u als ouder een aanvraag hiervoor indienen via de Toegang Jeugd van de gemeente waar u woont.
Dit is meestal een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Een andere route is de huisarts: als ouder kunt u uw huisarts vragen om een verwijzing voor een traject Words & Pictures.

Als er sprake is van hulpverlening in gedwongen kader kan een Gecertificeerde Instelling voor jeugd (GI) een bepaling Jeugdhulp afgeven voor Words & Pictures.
Gecertificeerde instellingen in Zeeland zijn: Jeugdbescherming West Zeeland, Leger des Heils, en de William Schrikker Groep (WSG).

Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan Words & Pictures.

Als er sprake is van hulpverlening in vrijwillig kader zijn het ouders die een aanvraag voor Words & Pictures kunnen indienen via de Toegang Jeugdhulp van de betreffende gemeente. Dit is meestal een CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders kunnen hiervoor ondersteuning vragen bij bijvoorbeeld de pleegzorgbegeleider.
Ouders kunnen ook een verwijzing vragen aan de huisarts. Bij hulpverlening in gedwongen kader kan een Gecertificeerde Instelling voor jeugd (GI) een bepaling Jeugdhulp afgeven.
Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan Words & Pictures.

Voor een familie- netwerkberaad is ook een bepaling jeugdhulp nodig.
Dit kunt u aanvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw woonplaats.
Ook hiervoor kan een huisarts kan een verwijzing geven.
Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan een familie- netwerkberaad.