Words & Pictures

De methode Words & Pictures:
Words & Pictures is een methode die kinderen via woord en beeld uitleg geeft over ingrijpende gebeurtenissen in hun leven.
Dat zijn bijvoorbeeld heftige ruzies, scheiding, verwaarlozing, mishandeling en uithuisplaatsing.
Words & Pictures helpt ouders met het vinden van woorden waarmee deze ingewikkelde zaken met kinderen besproken kunnen worden.
Ook pleegouders, mensen uit het netwerk en professionals krijgen op deze manier handvatten aangereikt.
Deze woorden (‘Words’) vormen een verhaal, het verhaal wordt aangevuld met eenvoudige illustraties (‘Pictures’). Dit kunnen kleine tekeningen zijn, gemaakt door ouders, kinderen, of door mijzelf. Ook kunnen er foto’s worden toegevoegd.

Collagepictures3.jpg

Hoe werkt Words & Pictures?
In een aantal gesprekken met ouder(s) maken we een gezamenlijk verhaal. We zoeken naar woorden en beelden die passen bij het kind en zijn ontwikkeling. Voor het kind is het van belang dat alle betrokken volwassenen kunnen instemmen met het uiteindelijke verhaal. Het kind krijgt dit verhaal als boekje gepresenteerd. Ook pleegouders en hulpverleners worden hierbij betrokken.
En traject (van de uitleg tot en met de presentatie) kost 40-50 uur.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collagepictures2.jpg

Het doel van Words & Pictures:
Het boekje geeft een eenduidige uitleg over zorgen die er zijn, over wat er goed gaat, over beslissingen die worden genomen, en over wie bij die beslissingen zijn betrokken.
Het geeft openheid en duidelijkheid aan kinderen over afspraken die zijn gemaakt rondom veiligheid, wat het gevoel van veiligheid bij kinderen vergroot.
Words & Pictures bevordert de hechting, het werkt ‘ontschuldigend’ voor zowel ouders als kinderen. Het legt een basis voor verdere hulpverlening aan kinderen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collagepictures5.jpg

Het Traject Words & Pictures bestaat uit zeven stappen:

1. Uitleg:
Uitleg over doel en werkwijze, wat men kan verwachten, wie mee zal doen en wie moet instemmen met het uiteindelijke verhaal.

2. Op zoek naar het verhaal:
In een aantal gesprekken gaan we op zoek naar de geschiedenis van ouders en kinderen. We zoeken naar passende woorden die uitleg kunnen geven over ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een kind.

3. Op zoek naar illustraties:
Als het verhaal min of meer klaar is, kunnen eenvoudige tekeningen en/of foto’s worden toegevoegd. Jonge kinderen zullen zichzelf en hun situatie met illustraties beter herkennen in het verhaal.
Wie de illustraties maakt wordt samen overlegd. Meestal zal ik dat zelf doen.

Collagepictures.jpg

4. Instemming met het verhaal:
Hoe ingewikkeld het vaak ook is om tot één verhaal te komen, van de betrokken volwassenen wordt verwacht dat zij formeel instemmen met de laatste versie.
Pas daarna kan het verhaal gedeeld worden met de kinderen.
Als ouders het fundamenteel oneens blijven over het verhaal wordt dit opgenomen in de verhaallijn.

5. Presentatie van het boekje:
Het verhaal ‘Words & Pictures’ krijgt een passende titel. Als een boekje wordt het bij de kinderen geïntroduceerd. Liefst door beide ouders, vaak samen met de pleegouders en de meest betrokken hulpverlener.
Er worden afspraken gemaakt, ook met de kinderen, over wie het verhaal verder moet of mag lezen. En ook over wie het verhaal juist niet mag lezen.

6. Evaluatie:
Is iedereen tevreden? Hoe kijken ouders en verwijzers terug op het proces?

7. Het vervolg:
Een verhaal kan in een later stadium altijd een vervolg krijgen. Na nieuwe gebeurtenissen kunnen er bladzijden aan het boekje worden toegevoegd.