Zorgovereenkomst

Voor contactformulier klik hier.

Zorgplan Words & Pictures (horend bij Zorgovereenkomst Jeugd)

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk om uitleg te krijgen over gebeurtenissen uit het heden en het verleden.  

Words & Pictures geven ouders, pleegouders, mensen uit het netwerk en professionals handvatten om woorden te vinden om deze gebeurtenissen met kinderen te bespreken. Words & Pictures vergroten veiligheid, en kunnen bevorderend zijn voor hechting en traumaverwerking. Words & Pictures vormen een basis voor verdere hulpverlening aan kinderen.

De stappen:

Een traject duurt ongeveer drie maanden. 
Er worden meerdere gesprekken gevoerd, zo mogelijk met beide ouders. Zo nodig met anderen uit het netwerk. 
Er wordt samengewerkt met verwijzers, pleegouders, voogden en het netwerk. Voor kinderen is het belangrijk dat iedereen (formeel of informeel) instemming kan geven aan het verhaal dat wordt gepresenteerd. 

  • Uitleg en presentatievan de methode aan ouders en verwijzers;
  • Het verhaal: in een aantal gesprekken gaan we op zoek naar de geschiedenis van ouders en kinderen. We zoeken naar woorden, we maken het verhaal.
  • De illustraties: beelden (tekeningen en/of foto’s) die het verhaal illustreren.
  • Instemming: pas na instemming van beide ouders, en/of degenen die het gezag hebben over het kind wordt het verhaal definitief; 
  • Presentatie: het boekje is klaar, samen maken we een plan hoe het verhaal gepresenteerd wordt aan het kind. 
    Wie vertelt het verhaal? Wie is erbij? Wie moet/mag het verhaal lezen? 
  • Evaluatie: hoe kijken ouders en verwijzers terug op het proces. Zijn zij tevreden? 
  • Vervolg: een verhaal kan altijd een vervolg krijgen. Na nieuwe ingrijpende gebeurtenissen kunnen er bladzijden worden toegevoegd. 

Het traject Words & Pictures wordt uitgevoerd door Tessie van den Broek

Zij is onderaannemer bij Stichting Inzet voor Zorg te Bergen op Zoom, vertegenwoordigd door M.M. van Diesen.
Het Zorgplan Words & Pictures is onderdeel van de Zorgovereenkomst Jeugd.

De privacyregeling van Stichting Inzet voor Zorg is ook van toepassing op het Zorgplan Words & Pictures.