Welkom

Welkom op de website van
Tessie van den Broek, Words & Pictures en Narratieve Hulpverlening.

Heel veel gesprekken en ontmoetingen waren er de afgelopen jaren met kinderen, jongeren, ouders en pleegouders.
Veel levensverhalen zijn me toevertrouwd.
Rijke verhalen, waarin naast pijn, boosheid en gemis altijd ook inspanning, hoop, liefde en kracht doorklinkt.
Ik voel me een soort ‘verhalen-verzamelaar’. Door te luisteren en vragen te stellen, door brieven te schrijven, door te tekenen hoop ik dat kinderen met hun vaders en moeders meer zicht krijgen op hun geschiedenis.
Kinderen hebben recht op een eerlijk verhaal, zij hebben dit nodig om in alle opzichten weer te kunnen groeien.
Ouders hebben er recht op dat er naar hun verhaal geluisterd wordt.
Door een verhaal kan er ruimte ontstaan voor wederzijds begrip en erkenning.

Op deze site kun je verder lezen naar de methode Words & Pictures en over de narratieve benadering.
Voel je als ouder of pleegouder, als kind of jongere, als hulpverlener of als belangstellende welkom om verder te kijken op deze site.
Als je vragen hebt kun je deze stellen op het contactformulier.